Běžná provozní doba!

Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti před šířením nákazy zvyšujeme hygienické opatření v naší provozovně 

  • dezinfikujeme před použitím všechny přístroje se kterými přicházíte do kontaktu 
  • personál si pravidelně umývá a dezinfikuje ruce 
  • dezinfekce je připravena také k použití pro zákazníky 
  • vnitřní prostory provozovny pravidelně větráme 
  • během návštěvy nebudeme zákazníkům nabízet kávu 

Věříme, že tato opatření dostatečně ochrání Vás i nás. Sledujeme zdravotní stav našeho personálu.

S přáním pevného zdraví v této nelehké době. 

Kolektiv OliOptik