RODENSTOCK MyCon

Brýlové čočky pro kontrolu myopie u dětí

Myopie, neboli krátkozrakost, je stále větším problémem dnešní civilizace. Krátkozraká je dnes více než třetina světové populace. A vzhledem k prudkému nárůstu počtu lidí s myopií, která jen za posledních 10 let vzrostla o 30%, existuje předpoklad, že už v roce 2050 postihne tato oční vada celou polovinu lidstva.

Co je myopie?

Myopii lze popsat jako příliš "dlouhé oko". Ohnisko vzdáleného předmětu se tvoří už před sítnicí oka a jeho obraz pak dopadá na sítnici rozmazaný. Lidé s myopií vidí ostře pouze na krátkou vzdálenost, zatímco na dálku je jejich vidění rozostřené - odtud termín "krátkozrakost".

Zdravé oko:
Emetropické oko
Krátkozraké oko:
Myopické oko

Progresivní myopie u dětí

Nejvíce ohroženy jsou oči během svého vývoje, tedy v dětském věku. Právě stupňování krátkozrakosti u dětí je příčinou zrakového omezení a s tím souvisejících zdravotních rizik v dospělosti.

Bohužel dnešní děti tráví méně času venku na přirozeném dením světle. Naopak více času setrvávají uvnitř s pohledem upřeným na blízkou vzdálenost (úkoly, učení, čtení) a nebo do umělého světla displejů či monitorů. Protože se mladé oko této námaze přirozeně přizpůsobuje, má snahu se prodlužovat.

Pravděpodobnost rozvoje myopie u dítěte se zvyšuje pokud jsou myopičtí rodiče a má také tendenci se rychleji rozvíjet.

Děti si nejčastěji začínají uvědomovat problémy během výuky ve škole při koukání na tabuli.

Korekce krátkozrakosti

Ostré vidění u krátkozrakého oka umožňuje korekce brýlovými čočkami se znaménkem minus (rozptylky). Běžné brýlové čočky však dovolují, aby se obraz v periferiích utvářel až za sítnicí a to může pro oko působit jako stimul k dalšímu prodlužování oka a tedy zhoršování problému myopie. Řešením mohou být brýlové čočky speciálně vyvinuté firmou Rodenstock.

Rodenstock MyCon

Brýlové čočky MyCon (odvozeno od slov Myopia Control) jsou navrženy pro korekci myopie u dětí. Zajišťují ostré vidění a zároveň pomáhají zabránit nekontrolovatelnému rozvoji krátkozrakosti, aby se co nejvíce předešlo pozdějším zdravotním komplikacím očí.

Co se skrývá za brýlovými čočkami MyCon?

U brýlových čoček MyCon je světlo v periferiích rozptýleno tak, že dopadá před sítnici, nikoli za ni. Tím se zpomaluje růst délky oka a nárůst myopie je kontrolován. Zraková ostrost pro přímý pohled je co nejméně ovlivněna.

Jsou brýlové čočky MyCon vhodné i pro moje dítě?

Děti vnímají brýle jako omezení. Brýlové čočky MyCon od společnosti Rodenstock jsou k dispozici v různých ztenčeních a lze je tak flexibilně přizpůsobit potřebám dítěte. A co je nejdůležitější, jsou tenčí i lehčí než mnohé jiné čočky pro korekci myopie na trhu.

Správná korekce myopie v dětství je důležitá v jakémkoli stupni jejího rozvoje. Přispívá k dlouhodobě zdravějším očím, protože výrazně snižuje riziko rozvoje krátkozrakosti a sní spojených očních chorob v dospělosti.

MyCon - pro dlouhodobě zdravé oči